Farkımız?

Artı Yaşam Hayatınıza Artılar Katar

Farkımız

den2Koçluk mesleğinin yürütülmesi sırasında, danışana sunulan hizmetin niteliği ve verimliliği;
Etik tutum ve davranışlara,
Mesleki bilgi ve beceriye,
Gerek koç, gerekse danışan açısından görüşmenin yapıldığı fiziksel ortama,
Dış uyaranlara bağlıdır.
Koçluk mesleği profesyonel bir görüşme ortamında yürütülmelidir. Konuşmalar yan odadan, dışarıdan vb. (masadan vb.) duyulmamalı ve görülmemelidir.
Yaşam Plus Life, uluslar arası standartlara uygun olarak koçlarına ve danışanlarına profesyonel bir ortam yaratmak için, konum seçiminden iç mekan tasarımına kadar büyük bir dikkat ve özenle çalışarak hizmet sunmaktayız.
Sunulan hizmetin ve hizmet sonrası sürecin bir kurum güvencesinde olması hem koçlarımızı hem de danışanlarımızı Artı Yaşam’da buluşturan en önemli unsurdur. Yaşam Plus Life koçları, danışanları ve tüm ekibiyle büyük bir ailedir.
Kurumumuza bağlı çalışan tüm koçlarımız, ACTP eğitimlerini ve Niş (uzman) koçluk eğitimlerini tamamlamış; ICF standartları ve etik ilkelerine uygun çalışma prensibine bağlı olan kişilerden oluşmaktadır.

 

Farkımız

Ünvanlı ve Uzman koçlarla çalışıyoruz.

Öğrenci ve Yaşam Koçluğu uzmanlık alanımız.

Birebir görüşme (seans) yapıyoruz.

Ücretsiz öngörüşmeden sonra koçluk planlaması yapıyoruz.

İzotomi ve Kariyerografi uygulaması yapıyoruz.